ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿಯಮಿತ

ಶ್ರೀ Siddaramaiah
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಫೋಟೋ ಸ್ಠಾನ ಹೆಸರು
ಶ್ರೀ Vishukumar ನಿರ್ದೇಶಕರುರು ಶ್ರೀ. ಏನ್ ಅರ ವಿಶುಕುಮಾರ್
ಶ್ರೀ Mohandev Alva ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಮೋಹನದೇವ್ ಆಳ್ವ
ಶ್ರೀ ಯಸ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಯಸ್ ಶಂಕರಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಶ್ರೀ ಜೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಜೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು
ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಏನ್ ರವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಏನ್ ರವಿ
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ್
ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ಶಿವನ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಶ್ರೀ ವಸಿಲ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ವಸಿಲ್ ಅಲಿ ಖಾನ್