ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್


ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ - ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿಯಮಿತ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳೆಯ ಶೀಟ್ ಛಾವಣಿಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಪ್, ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಫಿಲಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಮಿಸಾಲಾಗಿದೆ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ದರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದರ
1 ಫಿಲಂ 16500.00 10% ಹೆಚ್ಚು
2 ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಣ / ಟೆಲಿವಿಷನ್ 16500.00 10% ಹೆಚ್ಚು
3 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 22000.00 10% ಹೆಚ್ಚು
4 ಸೆಟ್ ಕೆಲಸ - ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ
(ಒಂದು ಕರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀಪಗಲಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು)
5500.00 10% ಹೆಚ್ಚು