ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಟ್ಟಡ


ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಟ್ಟಡ - ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿಯಮಿತ

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಉದ್ದ - 120 ಅಡಿ ಎತ್ತರ - 35 ಅಡಿ ಅಗಲ - 140 ಅಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಹ ಕಾವೇರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಜ್ಯೊತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಮರಣದ ನಂತರ ಈ ಫ್ಲೂರನ್ನು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಫ್ಲೋರ್ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ದರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದರ
1 ಫಿಲಂ 16500.00 10% ಹೆಚ್ಚು
2 ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಣ / ಟೆಲಿವಿಷನ್ 16500.00 10% ಹೆಚ್ಚು
3 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 22000.00 10% ಹೆಚ್ಚು
4 ಸೆಟ್ ಕೆಲಸ - ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ
(ಒಂದು ಕರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀಪಗಲಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು)
5500.00 10% ಹೆಚ್ಚು