ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿ


ಎಲ್ಲಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿ - ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿಯಮಿತ

ಎಲ್ಲಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಫಿಲಂಗೆ ದರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದರ
1 ಡೀಲಕ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿ 500.00 500.00
2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿ 250.00 250.00
3 ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಠಡಿ 250.00 250.00
4 ಕರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೊಠಡಿ 500.00 500.00